Haarlem Taludverbeteringen

Ontwerp en realisatie op diverse projectlocaties in Haarlem
Op diverse locaties diverse werkzaamheden uitgevoerd, zoals uitbaggeren van sloten, aanbrengen van steunbermen in diverse constructies.
Groen verwijderen en een nieuw talud aangebracht waardoor we een taludverzwaring hebben kunnen realiseren met onder andere zetstenen.

Toepassing van een ProLock beschoeiingssyteem

Wil je meer weten over dit vakgebied?

Bekijk onze pagina over Grondwerk

Lees meer