Sustainable Development Goals

SDG, oftewel Duurzame Daden

De SDG’s (Sustainable Development Goals ook wel Duurzame Ontwikkelingsdoelen) zijn zeventien doelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030. De SDG’s zijn afgesproken door de landen die zijn aangesloten bij de VN, waaronder Nederland.

De Duurzame Ontwikkelingsdoelen startten in 2015 en lopen nog tot 2030.

Voor Molhoek-CCT hebben we ons gefocust op 4 van de 17 doelen;

  • SDG 8, Waardig werk en economische groei

    Economische groei is pas duurzaam als kapitaal, arbeid en grondstoffen verantwoordelijk worden ingezet en als winsten en inkomens eerlijk verdeeld worden tussen burgers en bedrijven.

  • SDG 13, Klimaatactie

    SDG 13 is gericht op de aanpak van door mensen veroorzaakte klimaatcrisis. In 2015 is het Parijs-akkoord tot stand gekomen dat beoogt klimaatverandering en de nadelige effecten daarvan te verminderen. De effecten van klimaatverandering vormen een bedreiging voor mens en natuur.

  • SDG 15, Leven op het land

    SDG 15 gaat over bescherming, herstel en duurzaam beheer van het leven op het land in al zijn vormen. Bescherming en herstel van ecosystemen en biodiversiteit kunnen de weerbaarheid tegen toenemende bevolkingsdruk, intensivering van landgebruik en klimaatverandering versterken.

Voorbeelden van duurzame daden

Artikel

Molhoek-CCT ontvangt certificaat Groenkeur en Kleurkeur voor groenbeheer

Lees meer
Lees meer over Molhoek-CCT ontvangt certificaat Groenkeur en Kleurkeur voor groenbeheer

Artikel

Molhoek-CCT verduurzaamt kantoor Raalte

Lees meer
Lees meer over Molhoek-CCT verduurzaamt kantoor Raalte