Veiligheid

De basisregels zijn alles behalve vrijblijvend, maar de kern van veiligheid en kwaliteit binnen Molhoek-CCT is en blijft: begin bij jezelf!

Zo gaan wij om met veiligheid

Veiligheid is onderdeel van ons dagelijks werk. Wij nemen onze verantwoordelijkheid en bespreken (on)veiligheid transparant met elkaar. Hierbij staan we open voor feedback, waarmee we vervolgens professioneel en respectvol omgaan. Iedereen krijgt altijd instructie en heeft de verantwoordelijkheid om zijn eigen veiligheid en die van anderen te beschermen. Elkaar alert houden op risicovolle situaties is van groot belang. Daarom mag iedere medewerker het werk stilleggen als hij denkt dat de veiligheid of gezondheid in het gedrang komt.

Wij zijn ons altijd bewust van de gevolgen van veranderingen. Daar reageren en anticiperen we op. Wij zorgen ervoor dat wijzelf en anderen leren van onze veiligheidservaringen. We delen informatie om risico’s te beheersen en herhaling van incidenten te voorkomen. Onze houding ten opzichte van veiligheid en gezondheid is positief, opbouwend en met oog voor het goede. Maar bij schending van veiligheidsvoorschriften en -regels zijn we scherp en hanteren we een ‘zero-tolerancebeleid’.

  • Ongevalsvrij werken

    We streven naar ongevalsvrij werken. Ook van bijna-ongevallen willen we leren, zodat we veiligheidsmaatregelen kunnen aanpassen. We vragen iedereen op en rond onze projecten en kantoren om meldingen te doen van (on)veilige situaties.

  • Veiligheid voor iedereen

    Veiligheid gaat verder dan de veiligheid van onze eigen mensen. Als bezoeker beschik je over de juiste toegang, heb je de nodige voorbereidingen getroffen en draag je de juiste veiligheidskleding. Inhuurmedewerkers, samenwerkingspartners en ketenpartners moeten veilig met en voor ons kunnen werken. En de eindgebruiker van onze producten en diensten moet zich veilig van A naar B kunnen verplaatsen of veilig kunnen verblijven.

  • Safety Culture Ladder trede 4

    Ontzettend trots zijn wij dat wij eind mei 2021 de audit voor Safety Culture Ladder trede 4 goed hebben doorlopen. Wij zijn hiermee een van de weinige civiele bedrijven die deze trede hebben behaald.

Wij staan voor veilig werken

24 Safe is onze manier van werken. 24Safe staat voor veiligheid altijd en overal. Wij nemen de veiligheid van onze eigen medewerkers, die van partnerorganisaties, bezoekers en passanten uiterst serieus. Het is onze overtuiging dat niets van wat wij doen het waard is om gewond te raken. Veilig en gezond werken maakt daarom integraal deel uit van het vakmanschap van onze mensen en diegenen met wie we samenwerken.

Tevens is Molhoek-CCT een erkend leerbedrijf. Wij vinden het belangrijk dat er geïnvesteerd wordt in de opleiding van jonge, nieuwe mensen en heeft hiervoor ook de erkenning gekregen.

Heeft u nog vragen? Neem contact met ons op.

Locatie Utrecht

Westkanaaldijk 2, 3542 DA Utrecht


+31 85 047 01 36