Bekijk alle artikelen

Molhoek-CCT ontvangt certificaat Groenkeur en Kleurkeur voor groenbeheer

Utrecht, 18 februari 2022 – Molhoek-CCT kreeg op 7 februari jl. het Groenkeur- en Kleurkeur-certificaat uitgereikt voor goed en duurzaam groenbeheer rond infrastructuur. Dit ter aanvulling op het realiseren van railgebonden civiele werken. Molhoek-CCT ontwikkelt zich verder als groen kenniscentrum.

De laatste jaren heeft Molhoek-CCT de expertise groenbeheer ontwikkeld. Nieuwe professionals zijn aangetrokken en eigen vakmensen zijn opgeleid om groenbeheerplannen uit te werken en uit te voeren. Of het nu gaat om regulier onderhoud inclusief de bestrijding van invasieve exoten als de Japanse Duizendknoop, of het behoud en herstel van biodiversiteit. Voor specifieke problematiek wordt een beroep gedaan op het netwerk van ecologische specialisten. Bovendien heeft Molhoek-CCT geïnvesteerd in de schoonste motoren en elektrisch materieel en gereedschap, alsmede een ergonomische smalspoortrekker om groenbeheer verantwoord te doen.

Het certificaat bevestigt dat Molhoek-CCT het meerjarig beheer en onderhoud van bermen, groenstroken en andere groenvoorzieningen professioneel op zich kan nemen, inclusief ecologisch advies en ecologische werkplannen.

René van Kekem, directeur van Molhoek-CCT: “Onze kracht is sterk projectmanagement met uitstekende werkvoorbereiding. Dat geldt voor de hele scope, inclusief groenbeheer. We zijn intrinsiek gemotiveerd om onze klanten daarmee toegevoegde waarde te leveren, wel of niet in combinatie met railgebonden civiele werken. Met ons certificaat op niveau 4 van de Veiligheidsladder bevestigen we dat we ons werk langs weg en spoor op hoog veiligheidsniveau uitvoeren, ook het groenwerk. Onze kennis en kunde blijven we uitbouwen. Zo ontwikkelen we ons steeds verder als groen kenniscentrum voor uiteenlopende opdrachtgevers.”

Stichting Groenkeur is een onafhankelijke instelling die de kwaliteit in de sector bevordert en bewaakt. Molhoek-CCT kreeg het certificaat volgens de BRL Groenvoorziening, gekoppeld aan de richtlijn voor ecologisch beheer van bermen en groenstroken. Deze richtlijn hebben Groenkeur en de Vlinderstichting gezamenlijk ontwikkeld.

Dick Oosthoek, directeur van Stichting Groenkeur: “Het is bijzonder dat Molhoek-CCT heeft geïnvesteerd in deze specifieke expertise. Tijdens audits controleert certificeringsinstelling Kiwa de vakbekwaamheid van het personeel, kennis en kunde, kwaliteitsmanagement en veilig werken en Molhoek-CCT voldoet aan alle eisen. We juichen de ambitie tot groen kenniscentrum toe. Met de certificeringen bevorderen we een hoog kwaliteitsniveau en een door opdrachtgever en opdrachtnemer gedragen aanpak voor groenbeheer die steeds duurzamer wordt. Daar plukken we allemaal de vruchten van.”

 

Nieuwsbrief Groenkeur