Bekijk alle artikelen

Aan de slag met 'Meer Natuur in de Berm'

Afgelopen week tekenden wij voor ‘Meer Natuur in de Berm’ in Drenthe. Het contract behelst het groenbeheer van de spoorbermen in contractgebied Drenthe. In spoorbermen leven en groeien veel soorten dieren en planten. ProRail wil een bijdrage leveren aan het in stand houden én vergroten van deze biodiversiteit en heeft daarom besloten het groenbeheer van de spoorbermen los te trekken van het spooronderhoud en apart aan te besteden op basis van duurzame specificaties.

Op het lijf geschreven
Het contract ‘Meer Natuur in de Berm’ in Drenthe is ons op het lijf geschreven. Met de certificaten BRL Boomverzorging, Groenkeur en Kleurkeur op zak gaat wij ons de komende jaren in Drenthe inzetten voor duurzaam groenbeheer en meer biodiversiteit. Dankzij het aparte contract van bermbeheer kunnen wij onze expertise beter inzetten en flexibeler en met kortere lijnen inspelen op veranderingen in de natuur.

“Een contract volledig gericht op verantwoord groenbeheer is een geweldige stap. Met twee heel positief ingestelde projectteams gaan we ervoor zorgen dat het een gezamenlijk succes wordt.”

SDG 15 – Leven op het land
Met dit contract maakt Molhoek-CCT écht impact en draagt het bij aan SDG 15. SDG 15 is één van de 17 Sustainable Development Goals (duurzame doelen) die zijn opgesteld door de Verenigde Naties. SDG 15 richt zich op Leven op het land en gaat over bescherming, herstel en duurzaam beheer van het leven op het land in al zijn vormen. Bescherming en herstel van ecosystemen en biodiversiteit kunnen de weerbaarheid tegen toenemende bevolkingsdruk, intensivering van landgebruik en klimaatverandering versterken.

Duurzaam spoorbermbeheer
De ambitie van ProRail is om in 2030 alle bermen duurzaam te beheren. Nu wordt gestart met drie onderhoudsgebieden (Drenthe, Rijn en Gouwe en Zeeland). De komende jaren volgen de andere 18 contractgebieden. Het duurzaam beheer van de spoorbermen gaat overal gelden, zowel in de landelijke als in de stedelijke omgeving. Want ook daar zijn de spoorbermen rijk aan planten en bomen. Plekken waar het voor insecten, vogels en andere kleine dieren aangenaam verblijven is.

Kleurkeur