Vernieuwing schouwpaden en kabels & leidingen

De taluds worden hergeprofileerd en er wordt vernageling aangebracht die erosievorming in de toekomst voorkomt. Het groen is verwijderd van het bestaande talud en hiervoor zijn door ons struikvakken aangebracht. Tevens hebben wij winterverblijfplaatsen voor de ringslangen aangebracht.