Gewapende grondconstructie

Neeltje Jans

De gewapende grondconstructie is gerealiseerd ten behoeve van de verbreding van de bestaande weg, ter hoogte van NJ2 en NJ3 Het wordt hiermee mogelijk om met groot materieel werkzaamheden uit te voeren op het windpark. Een gewapende grondconstructie is een bouwwijze  om keermuren te bouwen met grond, anders dan de traditionele oplossingen zoals stalen damwanden of een betonnen wand op palen. Gewapende grondconstructie is vaak goedkoper dan de traditionele oplossing omdat er geen funderingspalen of damwandplanken in de grond hoeven worden aangebracht.

Bij gewapende grondconstructie is de overlast voor de omgeving minder.

Perronwerkzaamheden station Driebergen - Zeist

Bouwen van een tijdelijk keerwandenperron en nieuw eilandperron.

Tijdens de buitendienststelling (2018) is een tijdelijk keerwandenperron gebouwd. Tussen juli 2019 en maart 2020 hebben we het eilandperron gerealiseerd inclusief alle straatwerk. Er zijn bloembakken geplaatst en eindmarkeringen op de perronwanden aangebracht. Uiteindelijk is het tijdelijke keerwandenperron definitief geamoveerd.

Haarlem Taludverbeteringen

Ontwerp en realisatie op diverse projectlocaties in Haarlem

Toepassing van een ProLock beschoeiingssyteem

Op diverse locaties diverse werkzaamheden uitgevoerd, zoals uitbaggeren van sloten, aanbrengen van steunbermen in diverse constructies. Groen verwijderen en een nieuw talud aangebracht waardoor we een taludverzwaring hebben kunnen realiseren met onder andere zetstenen.

Wil je meer weten over dit vakgebied?

Bekijk onze pagina over Grondwerk

Lees meer

Gewapende grond knooppunt 21 Blankenburg

Aanbrengen van een gewapende grond constructie voor knooppunt 21

Onze bijdrage aan een belangrijke nieuwe verbinding tussen Noord en Zuid.

In opdracht van combinatie BAAK voor Rijkswaterstaat realiseert bouwconsortium Baak(Combinatie Baak) de A24 Blankenburgverbinding voor Rotterdam, tussen de A24 bij Vlaardingen en de A15 in het Rotterdamse Havengebied. Een belangrijke verbinding tussen Noord en Zuid. Molhoek-CCT heeft het zuidelijke kunstwerk uitgevoerd in gewapende grond. Het bijzondere aan deze construct is dat de landhoofden gefundeerd worden op de gewapende grond en niet op heipalen. De erosielaag van klei en schanskorven zijn ook door Molhoek-CCT uitgevoerd.

Wil je meer weten over dit vakgebied?

Bekijk onze pagina over Gewapende Grond

Lees meer